Výpočetní technika II - Algoritmizace v systému MATLAB Aktualizace: 31. prosince 2000


Navigační menu
  Vysvětlivky
  Obsah
  Kapitola 1: Matlab
       Kapitola 1.1: Úvod
       Kapitola 1.2: Režimy práce
  Kapitola 2: Skaláry, vektory, matice
       Kapitola 2.1: Operace
       Kapitola 2.2: Funkce
       Kapitola 2.3: Submatice
  Kapitola 3: Vytváření funkcí
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování
  Kapitola 5: While cyklus
  Kapitola 6: For cyklus
  Kapitola 7: Objekty a 2-D grafika
  Kapitola 8: 3-D grafika
  Kapitola 9: Datové soubory
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu
  Kapitola 10: Symbolická matematika
  Kapitola 11: Řešení rovnice f(x)=0
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)
  11. Numerické řešení rovnice f(x)=0  

 
 • Motto: Každý numerický matematik má svou oblíbenou metodu, která obecně nefunguje.
  Důsledek: Následuje seznam oblíbených metod řešení nelineárních rovnic.
  Rada: Svoji oblíbenou metodu pochopíte jedině tak, že ji budete krokovat v případě, že pro danou rovnici funguje. Připravte si vhodnou zásobu funkcí pro levé strany příslušných rovnic.
 • Obecně je při řešení rovnice vhodné:
  • neopustit definiční obor funkce f(x)
  • použít maximálně zadaný počet vyčíslení funkce f(x)
  • končit výpočet při dosažení tolerance pro f(x) nebo pro přírůstek x
  • v případě nesplnění podmínek vracet hodnotu inf
 • Metody řešení nelineárních rovnic buď vylepšují počáteční odhad a při tom riskují, nebo zužují interval obsahující alespoň jeden kořen a přitom jsou pomalé. Krásnou výjimkou je Riddersova metoda na konci kapitoly.
 • Pokud metoda vyžaduje derivace funkce v bodě, je možné je vyčíslovat buď analyticky nebo numericky. Vždy však jde o to, jak minimalizovat počet vyčíslení funkce a jejích derivací.
 • Poznámka: Teď jistě pochopíte, co je nudné na for cyklu. Do těla cyklu stačí napsat jeden důležitý vzorec, několik větvení s returnem a je hotovo. Pokud to budete psát jinak, sice se nebudete tolik nudit, ale bude to komplikovanější.
 

  Příklad 11A.1:  
  Vytvořte funkci pro realizaci prosté iterační metody řešení rovnice x = F(x)
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro prostou iterační metodu. V případě problémů s konvergencí využijte funkci Lipschitz k volbě lepšího intervalu a počáteční hodnoty nebo k přeformulování úlohy.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Prosta(jmf,a,b,x0,nmax,epsilon)
% Obecne reseni rovnice x=F(x) metodou proste iterace
% [x]=Prosta(jmf,a,b,x0,nmax,epsilon);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmf ... nazev funkce F(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru F(x)
% b ... horni mez definicniho oboru F(x)
% x0 ... pocatecni odhad reseni a<=x>=b
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce F(x)
%epsilon ... tolerance rozdilu mezi levou a pravou stranou rovnice
for k=1:nmax % bezpecny cykl
   x=feval(jmf,x0); % neprime volani funkce jmenem v bode x0
   if x<a | x>b % mimo definicni obor?
      x=inf; % trapeni s konvergenci
      return; % neslavny navrat z funkce
   end
   if abs(x-x0)<epsilon % postacuje presnost
      return; % slavny navrat z funkce
   end
   x0=x; % zivot jde dal ...
end
x=inf; % problemy s konvergenci
 
 
  Příklad 11A.2:  
  Vytvořte funkci pro realizaci metody sečen pro řešení rovnice f(x) = 0.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro metodu sečen. Jde o nespolehlivou, ale superlineární metodu řádu 1.618.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Secen(jmf,a,b,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 metodou secen
% [x]=Secen(jmf,a,b,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmf ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
if a>=b % zakladni kontrola
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
x1=a;
x2=b;
f1=feval(jmf,x1); % levy okraj
if abs(f1)<=epsf % proc se nezeptat?
   x=x1; % hura!!!
   return;
end
f2=feval(jmf,x2); % pravy okraj
if abs(f2)<=epsf % proc se nezeptat?
   x=x2; % hura!!!
   return;
end
if f1*f2>0
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=3:nmax % bezpecny cykl
   x=(x1*f2-x2*f1)/(f2-f1); % kouzlo metody secen
   if x<a | x>b % mimo definicni obor?
      x=inf; % riziko metody secen
      return;
   end
   f=feval(jmf,x); % vycislit v novem bode
   if abs(f)<=epsf % proc se nezeptat?
      return;
   end
   if abs(x-x2)<=epsx % staci to?
      return;
   end
   x1=x2;f1=f2;x2=x;f2=f; % skatule hejbejte se
end
 
 
  Příklad 11A.3:  
  Vytvořte funkci pro realizaci Newtonovy metody pro řešení rovnice f(x) = 0 za předpokladu, že derivace je dána analyticky jako druhá funkce.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro Newtonovu metodu. Jde o nespolehlivou metodu, ale druhého řádu.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Newton(jmf,jmd,a,b,x0,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 Newtonovou metodou
% [x]=Newton(jmf,jmd,a,b,x0,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmf ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% jmd ... nazev funkce f'(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% x0 ... pocatecni odhad reseni
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
if a>=b % zakladni kontrola
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=1:nmax % az do vycerpani trpelivosti
   if x0<a | x0>b % mimo definicni obor?
      x=inf; % riziko Newtonovy metody
      return;
   end
   f=feval(jmf,x0); % vycislit f(x) v novem bode
   if abs(f)<=epsf % proc se nezeptat?
      x=x0; % hura!!!
      return;
   end
   d=feval(jmd,x0); % vycislit derivaci v novem bode
   if d==0 % nutny dotaz!!!
      x=inf; % riziko Newtonovy metody
      return;
   end
   x=x0-f/d; % tajemstvi Newtonovy metody
   if abs(x-x0)<=epsx % proc se nezeptat?
      return;
   end
   x0=x; % skatule hejbejte se
end
 
 
  Příklad 11A.4:  
  Vytvořte funkci pro realizaci Newtonovy metody pro řešení rovnice f(x) = 0 za předpokladu, že derivace není známa.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro Newtonovu metodu s numerickým výpočtem derivace. Jde o nespolehlivou, ale superlineární metodu řádu 1.414.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Newton2(jmf,a,b,x0,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 Newtonovou metodou s numerickou derivaci
% [x]=Newton2(jmf,a,b,x0,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmf ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% x0 ... pocatecni odhad reseni
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
if a>=b % zakladni kontrola
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=1:floor(nmax/2) % proc asi
   if x0<a | x0>b % mimo definicni obor?
      x=inf; % riziko Newtonovy metody
      return;
   end
   f=feval(jmf,x0); % vycislit v novem bode
   if abs(f)<=epsf % proc se nezeptat?
      x=x0; % hura!!!
      return;
   end
   % numericka derivace usporne
   d=(feval(jmf,x0+epsx)-f)/epsx;
   if d==0 % nutny dotaz!!!
      x=inf; % riziko Newtonovy metody
      return;
   end
   x=x0-f/d; % tajemstvi Newtonovy metody
   if abs(x-x0)<=epsx % proc se nezeptat?
      return;
   end
   x0=x; % skatule hejbejte se
end
 
 
  Příklad 11A.5:  
  Vytvořte funkci pro realizaci Čebyševovy metody pro řešení rovnice f(x) = 0 za předpokladu, že první i druhá derivace jsou dány analyticky jako další funkce.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro Čebyševovu metodu. Jde o nespolehlivou metodu, ale třetího řádu.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Cebysev(jmf,jmd,jmd2,a,b,x0,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 Cebysevovou metodou
% [x]=Cebysev(jmf,jmd,jmd2,a,b,x0,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmf ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% jmd ... nazev funkce f'(x) jako retezec znaku
% jmd2 ... nazev funkce f''(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% x0 ... pocatecni odhad reseni
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
if a>=b % zakladni kontrola
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=1:nmax % az do vycerpani trpelivosti
   if x0<a | x0>b % mimo definicni obor?
      x=inf; % riziko metody
      return;
   end
   f=feval(jmf,x0); % vycislit f(x) v novem bode
   if abs(f)<=epsf % proc se nezeptat?
      x=x0; % hura!!!
      return;
   end
   d=feval(jmd,x0); % vycislit derivaci v novem bode
   if d==0 % nutny dotaz!!!
      x=inf; % riziko metody
      return;
   end
   d2=feval(jmd2,x0); % vycislit druhou derivaci v novem bode
   x=x0-f/d-d2*f^2/2/d^3; % tajemstvi Cebysevovy metody
   if abs(x-x0)<=epsx % proc se nezeptat?
      return;
   end
   x0=x; % skatule hejbejte se
end
 
 
  Příklad 11A.6:  
  Vytvořte funkci pro realizaci Halley-Richmondovy metody pro řešení rovnice f(x) = 0 za předpokladu, že první i druhá derivace jsou dány analyticky jako další funkce.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro Halley-Richmondovu metodu. Jde o nespolehlivou metodu, ale třetího řádu.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Richmond(jmf,jmd,jmd2,a,b,x0,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 Halley-Richmondovou metodou
% [x]=Richmond(jmf,jmd,jmd2,a,b,x0,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmf ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% jmd ... nazev funkce f'(x) jako retezec znaku
% jmd2 ... nazev funkce f''(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% x0 ... pocatecni odhad reseni
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
if a>=b % zakladni kontrola
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=1:nmax % az do vycerpani trpelivosti
   if x0<a | x0>b % mimo definicni obor?
      x=inf; % riziko metody
      return;
   end
   f=feval(jmf,x0); % vycislit f(x) v novem bode
   if abs(f)<=epsf % proc se nezeptat?
      x=x0; % hura!!!
      return;
   end
   d=feval(jmd,x0); % vycislit derivaci v novem bode
   d2=feval(jmd2,x0); % vycislit druhou derivaci v novem bode
   q=2*d^2-f*d2; % jmenovatel Richmondova vzorce
   if q==0 % nutny dotaz!!!
      x=inf; % riziko metody
      return;
   end
   x=x0-2*f*d/q; % tajemstvi Richmondovy metody
   if abs(x-x0)<=epsx % proc se nezeptat?
      return;
   end
   x0=x; % skatule hejbejte se
end
 
 
  Příklad 11A.7:  
  Vytvořte funkci pro řešení rovnice f(x) = 0 metodou půlení intervalu za předpokladu, že funkce f(x) je spojitá a a v krajních bodech intervalu mění znaménko.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro metodu půlení intervalu. Jde o spolehlivou, ale pomalou metodu prvního řádu.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Puleni(jmenof,a,b)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 metodou puleni intervalu
% [x]=Puleni(jmenof,a,b);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmenof ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez intervalu
% b ... horni mez intervalu
nmax=40; % maximalni pocet vycisleni
fa=feval(jmenof,a); % levy okraj
fb=feval(jmenof,b); % pravy okraj
if fa*fb>0
   x=inf; % chybny predpoklad uspechu
   return;
end
for k=3:nmax % bezpecny cykl
   x=(a+b)/2; % stred intervalu
   f=feval(jmenof,x); % vycislit v polovine
   if fa*f<=0 % je neco v intervalu <a;x>?
      b=x; % zahozeni intervalu (x;b>
   else
      a=x; % zahozeni intervalu <a;x)
   end
end
x=(a+b)/2; % naposled
 
 
  Příklad 11A.8:  
  Vytvořte funkci pro řešení rovnice f(x) = 0 metodou Regula Falsi za předpokladu, že funkce f(x) je spojitá a v krajních bodech intervalu mění znaménko.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorec pro metodu půlení intervalu. Jde o spolehlivou, ale někdy pomalou metodu prvního řádu.
 
  Řešení:  
 
function [x]=RegulaFalsi(jmenof,a,b,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 metodou Regula Falsi
% [x]=RegulaFalsi(jmenof,a,b,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmenof ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
fa=feval(jmenof,a); % levy okraj
if abs(fa)<=epsf % proc se nezeptat?
   x=a; % hura!!!
   return;
end
fb=feval(jmenof,b); % pravy okraj
if abs(fb)<=epsf % proc se nezeptat?
   x=b; % hura!!!
   return;
end
if fa*fb>0
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=3:nmax % bezpecny cykl
   x=(a*fb-b*fa)/(fb-fa); % kouzlo metody Regula Falsi
   f=feval(jmenof,x); % vycislit v novem bode
   if abs(f)<=epsf % proc se nezeptat?
      return;
   end
   if fa*f<=0 % je neco v intervalu <a;x>?
      b=x; % zahozeni intervalu (x;b>
      fb=f; % aktualizace krajni hodnoty
   else
      a=x; % zahozeni intervalu >a;x)
      fa=f; % aktualizace krajni hodnoty
   end
if abs(b-a)<=epsx % uzky interval?
      x=(a+b)/2; % to nic nestoji
      return;
   end
end
x=(a+b)/2; % pro jistotu
 
 
  Příklad 11A.9:  
  Vytvořte funkci pro řešení rovnice f(x) = 0 Riddersovou metodou za předpokladu, že funkce f(x) je spojitá a v krajních bodech intervalu mění znaménko.
Instrukce: Krokujte a pak napište v textovém editoru vzorce pro Riddersovu metodu. Jde o spolehlivou a navíc superlineární metodu řádu 1.414.
 
  Řešení:  
 
function [x]=Ridders(jmenof,a,b,nmax,epsx,epsf)
% Obecne reseni rovnice f(x)=0 Riddersovou metodou
% [x]=Ridders(jmenof,a,b,nmax,epsx,epsf);
% x ... nalezene reseni rovnice
% jmenof ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
% epsx ... postacujici sirka intervalu <a;b>
% epsy ... postacujici hodnota funkce f(x)
if a>=b % zakladni kontrola
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
fa=feval(jmenof,a); % levy okraj
if abs(fa)<=epsf % proc se nezeptat?
   x=a; % hura!!!
   return;
end
fb=feval(jmenof,b); % pravy okraj
if abs(fb)<=epsf % proc se nezeptat?
   x=b; % hura!!!
   return;
end
if fa*fb>0
   x=inf; % chybny predpoklad
   return;
end
for k=2:floor(nmax/2) % proc?
   s=(a+b)/2; % zacina to obycejnym pulenim
   fs=feval(jmenof,s); % vycislit uprostred
   if abs(fs)<=epsf % proc ne?
      return;
   end
   % tajemstvi Riddersovy metody
   x=s+(s-a)*sign(fa-fb)*fs/sqrt(fs^2-fa*fb);
   fx=feval(jmenof,x); % vycislit v lepsim bode
   if abs(fx)<=epsf % proc ne?
      return;
   end
   if x<s % je odhad x v leve polovine intervalu?
      if fx*fs<0 % kdyz ano
         a=x;fa=fx;b=s;fb=fs; % posun obou mezi
      else
         b=x;fb=fx; % posun horni meze
      end
   else
      if fx*fs<0 % kdyz ne
         a=s;fa=fs;b=x;fb=fx; % posun obou mezi
      else
         a=x;fa=fx; % posun dolni meze
      end
   end
   if abs(b-a)<=epsx % uzky interval?
      x=(a+b)/2; % vylepseni
      return;
   end
end
x=(a+b)/2; % pro jistotu
 
 
  Příklady pro samostatné vypracování  
  Příklad 11B.1:  
  Pro potřeby metod využívajících analytický výpočet derivací (Newton, Čebyšev, Richmond) vytvořte funkci, která z hodnoty x vypočte vektor tvořený hodnotou funkce a jejich derivací. Pak upravte uvedené metody tak, aby byly schopné takovou funkci obecně volat.  
 
  Příklad 11B.2:  
  Všechny funkce doplňte tak, aby vracely také hodnotu funkce a počet vyčíslení funkce.  
 
  Příklad 11B.3:  
  Porovnejte efektivitu jednotlivých metod řešení rovnic.  
 
  Příklad 11B.4:  
  Vytvořte funkci, která zdůrazní klady metody Regula Falsi a newtonovy metody.  
 
  Příklad 11B.5:  
  Vytvořte funkci, která zdůrazní klady metody půlení intervalu.  
 
  Příklad 11B.6:  
  Vytvořte funkci, která zdůrazní klady Riddersovy metody.  
 
  Seznam použitých příkazů  
     © 2000 by Darina Bártová, Jaromír Kukal, Martin Pánek

Testováno v prohlížečích MSIE 5.x a NN 4.x při rozlišení 1024x768x256