Výpočetní technika II - Algoritmizace v systému MATLAB Aktualizace: 11. prosince 2000


Navigační menu
  Vysvětlivky
  Obsah
  Kapitola 1: Matlab
       Kapitola 1.1: Úvod
       Kapitola 1.2: Režimy práce
  Kapitola 2: Skaláry, vektory, matice
       Kapitola 2.1: Operace
       Kapitola 2.2: Funkce
       Kapitola 2.3: Submatice
  Kapitola 3: Vytváření funkcí
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování
  Kapitola 5: While cyklus
  Kapitola 6: For cyklus
  Kapitola 7: Objekty a 2-D grafika
  Kapitola 8: 3-D grafika
  Kapitola 9: Datové soubory
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu
  Kapitola 10: Symbolická matematika
  Kapitola 11: Řešení rovnice f(x)=0
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)
Vysvětlivky

  text ...................................................... normální text  
  text ...................................................... odkaz  
  text ...................................................... syntaxe  
  text ...................................................... příklad  
  text ...................................................... komentář v příkladu  
  text ...................................................... příkazy  
 
 
  V obsahu (nikoliv v navigačním menu) naleznete také odkazy na jednotlivé řešené příklady. V přípravě je také možnost stahování příkladů a u některých z nich také provedení v reálném ON-LINE za využití MATLAB Web Serveru. Další úpravy a novinky budou vždy uveřejněny na této stránce.

Předkládaný výukový text neprošel jazykovou úpravou, a proto se omlouváme za případné chyby. Jakékoliv připomínky, dotazy a náměty k vylepšení zasílejte e-mailem na adresu některého z autorů.
 


© 2000 by Darina Bártová, Jaromír Kukal, Martin Pánek

Testováno v prohlížečích MSIE 5.x a NN 4.x při rozlišení 1024x768x256