Výpočetní technika II - Algoritmizace v systému MATLAB Aktualizace: 31. prosince 2000


Navigační menu
  Vysvětlivky
  Obsah
  Kapitola 1: Matlab
       Kapitola 1.1: Úvod
       Kapitola 1.2: Režimy práce
  Kapitola 2: Skaláry, vektory, matice
       Kapitola 2.1: Operace
       Kapitola 2.2: Funkce
       Kapitola 2.3: Submatice
  Kapitola 3: Vytváření funkcí
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování
  Kapitola 5: While cyklus
  Kapitola 6: For cyklus
  Kapitola 7: Objekty a 2-D grafika
  Kapitola 8: 3-D grafika
  Kapitola 9: Datové soubory
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu
  Kapitola 10: Symbolická matematika
  Kapitola 11: Řešení rovnice f(x)=0
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)
  13. Minimum funkce f(x)  

 
  • Motto: Má-li funkce jedno lokální minimum, je to nuda. Nevíme-li, kolik má funkce lokálních minim, pak se nikdy nedozvíme, zda to naše je globální a nuda se prudce změní v nejistotu, apatii nebo ignoranci.
    Důsledek: Začněte úvahou. Nejde-li to, použijte hrubou sílu. Nejde-li to, ignorujte.
    Předpoklad: Funkce f(x) je na daném intervalu spojitá a unimodální. Pak lze nalézt globální minimum.
    Doporučení: Připravte si zásobu funkcí k minimalizaci a určete graficky přibližnou polohu minima.
 

  Příklad 13A.1:  
  Sestavte funkci pro určení odhadu globálního minima funkce f(x) hrubou silou.
Instrukce: Funkci vyčíslíme v ekvidistantně rozdělených bodech. Volte nmax úměrně složitosti funkce f(x).
 
  Řešení:  
 
function [xmin,fmin]=MinimumBrutal(jmenof,a,b,nmax)
% Nalezeni minima funkce f(x) metodou hrube sily
% [xmin,fmin]=MinimumBrutal(jmenof,a,b,nmax);
% xmin ... souradnice minima
% fmin ... nalezena minimalni hodnota f(x)
% jmenof ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez definicniho oboru f(x)
% b ... horni mez definicniho oboru f(x)
% nmax ... maximalni pocet vycisleni funkce f(x)
h=(b-a)/(nmax-1); % krok vycisleni funkce
fmin=inf; % doposud nejlepsi reseni
for k=1:nmax % bezpecny cykl
   x=a+h*(k-1); % novy bod
   f=feval(jmenof,x); % vycislit v novem bode
   if f<fmin % je to lepsi?
      fmin=f; % aktualizace hodnoty minima
      xmin=x; % aktualizace polohy minima
   end
end
 
 
  Příklad 13A.2:  
  Sestavte funkci pro nalezení globálního minima unimodální funkce f(x) metodou půlení intervalu.
Instrukce: Krokujte a věřte, že f(x) má jen jedno lokální minimum.
 
  Řešení:  
 
function [x]=MinimumPuleni(jmenof,a,b)
% Nalezeni souradnice minima funkce f(x) metodou puleni
% [x]=MinimumPuleni(jmenof,a,b);
% x ... nalezena souradnice minima
% jmenof ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez intervalu
% b ... horni mez intervalu
h=Epsilon((a+b)/2); % automaticka volba diference
nmax=40; % maximalni pocet vycisleni
for k=1:floor(nmax/2) % proc?
   x=(a+b)/2; % stred intervalu
   f=feval(jmenof,x); % vycislit v polovine
   g=feval(jmenof,x+h); % vycislit o kousek vedle
   if f<g % je neco v intervalu <a;x>?
      b=x+h; % zahozeni intervalu (x+h;b>
   else
      a=x; % zahozeni intervalu <a;x)
   end
end
x=(a+b)/2; % kompromis
 
 
  Příklad 13A.3:  
  Sestavte funkci pro nalezení globálního minima unimodální funkce f(x) metodou zlatého řezu.
Instrukce: Krokujte promyslete detaily algoritmu. Co se stane, když f(x) má více lokálních minim?
 
  Řešení:  
 
function [x]=MinimumGold(jmenof,a,b,nmax)
% Nalezeni souradnice minima funkce f(x) metodou zlateho rezu
% [x]=MinimumGold(jmenof,a,b,nmax);
% x ... nalezena souradnice minima
% jmenof ... nazev funkce f(x) jako retezec znaku
% a ... dolni mez intervalu
% b ... horni mez intervalu
% nmax ... pocet vycisleni funkce
gold=(sqrt(5)-1)/2; % pomer zlateho rezu
% vycisleni v pravem bode
x1=a+(b-a)*gold;f1=feval(jmenof,x1);
% vycisleni v levem bode
x2=b+(a-b)*gold;f2=feval(jmenof,x2);
for k=3:nmax % proc?
   % je minimum v intervalu <x2;b>?
   if f1<f2
      a=x2;x2=x1;f2=f1; % posunout dolni mez
      x1=a+(b-a)*gold; % vytvorit pravy bod
      f1=feval(jmenof,x1); % vycisleni v pravem bode
   else
      b=x1;x1=x2;f1=f2; % posunout horni mez
      x2=b+(a-b)*gold; % vytvorit levy bod
      f2=feval(jmenof,x2); % vycisleni v levem bode
   end
end
x=(a+b)/2; % kompromis
 
 
  Příklady pro samostatné vypracování  
  Příklad 13B.1:  
  Z plechu o rozměrech 100 x 200 mm vyřízněte v rozích čtyři stejné čtverce tak, aby ohnutím a spájením vznikla krabička maximálního objemu.  
 
  Příklad 13B.2:  
  Nejhorší střelec soutěže vůbec netrefil svůj terč. Za trest musel vysbírat všechny prázdné nábojnice a vajgly na celé střelnici. Pod jakým úhlem musel stočit kruhový terč do kužele, aby se do něj vešlo co nejvíce odpadu?  
 
  Příklad 13B.3:  
  Jaký průměr dna má 500 ml uzavřená konzerva, na kterou se spotřebuje co nejméně plechu? Spotřebu materálu na švy zanedbejte. Odpad je recyklovatelný.  
 
  Příklad 13B.4:  
  Metodu MinimumPuleni vylepšete tak, aby po dosažení požadované přesnosti v x předčasně ukončila činnost.  
 
  Příklad 13B.5:  
  V podobném duchu upravte i metodu zlatého řezu.  
 
  Příklad 13B.6:  
  Powellova metoda vyčísluje na počátku funkci v krajních bodech intervalu a v jeho středu. Pak je proložena třemi body parabola. Je-li její minimum uvnitř jednoho z podintervalů, pak funkci vyčíslíme. Jinak rozpůlíme podinterval s nižší krajní hodnotou a funkci vyčíslíme. Provedeme diskusi funkčních hodnot a jeden ze dvou krajních podintervalů vyloučíme. Tak postupujeme až do požadovaného zúžení intervalu. Vytvořte funkci pro Powellovu metodu.  
 
  Příklad 13B.7:  
  Všechny předchozí funkce doplňte tak, aby vracely také hodnotu funkce a počet vyčíslení funkce.  
 
  Seznam použitých příkazů  
     © 2000 by Darina Bártová, Jaromír Kukal, Martin Pánek

Testováno v prohlížečích MSIE 5.x a NN 4.x při rozlišení 1024x768x256