Výpočetní technika II - Algoritmizace v systému MATLAB Aktualizace: 11. prosince 2000


Navigační menu
  Vysvětlivky
  Obsah
  Kapitola 1: Matlab
       Kapitola 1.1: Úvod
       Kapitola 1.2: Režimy práce
  Kapitola 2: Skaláry, vektory, matice
       Kapitola 2.1: Operace
       Kapitola 2.2: Funkce
       Kapitola 2.3: Submatice
  Kapitola 3: Vytváření funkcí
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování
  Kapitola 5: While cyklus
  Kapitola 6: For cyklus
  Kapitola 7: Objekty a 2-D grafika
  Kapitola 8: 3-D grafika
  Kapitola 9: Datové soubory
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu
  Kapitola 10: Symbolická matematika
  Kapitola 11: Řešení rovnice f(x)=0
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)
Obsah
  Vysvětlivky  
  Obsah  
  Kapitola 1: Matlab  
       Kapitola 1.1: Úvod aneb co a k čemu je MATLAB  
       Kapitola 1.2: Režimy práce  
       Příklad 1A.1  
       Příklad 1A.2  
       Příklad 1A.3  
       Příklad 1A.4  
       Příklad 1A.5  
       Příklad 1A.6  
       Příklad 1A.7  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 2: Operace a funkce skalárů, vektorů a matic  
       Kapitola 2.1: Operátory  
       Kapitola 2.2: Funkce  
       Kapitola 2.3: Submatice  
       Příklad 2A.1  
       Příklad 2A.2  
       Příklad 2A.3  
       Příklad 2A.4  
       Příklad 2A.5  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 3: Vytváření funkcí  
       Příklad 3A.1  
       Příklad 3A.2  
       Příklad 3A.3  
       Příklad 3A.4  
       Příklad 3A.5  
       Příklad 3A.6  
       Příklad 3A.7  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování  
       Příklad 4A.1  
       Příklad 4A.2  
       Příklad 4A.3  
       Příklad 4A.4  
       Příklad 4A.5  
       Příklad 4A.6  
       Příklad 4A.7  
       Příklad 4A.8  
       Příklad 4A.9  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 5: While cyklus  
       Příklad 5A.1  
       Příklad 5A.2  
       Příklad 5A.3  
       Příklad 5A.4  
       Příklad 5A.5  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 6: For cyklus  
       Příklad 6A.1  
       Příklad 6A.2  
       Příklad 6A.3  
       Příklad 6A.4  
       Příklad 6A.5  
       Příklad 6A.6  
       Příklad 6A.7  
       Příklad 6A.8  
       Příklad 6A.9  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 7: Objekty a 2 D grafika  
       Příklad 7A.1  
       Příklad 7A.2  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 8: 3D grafika  
       Příklad 8A.1  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 9: Datové soubory  
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru  
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru  
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu  
       Příklad 9A.1  
       Příklad 9A.2  
       Příklad 9A.3  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 10: Toolbox symbolické matematiky  
       Příklad 10A.1  
       Příklad 10A.2  
       Příklad 10A.3  
       Příklad 10A.4  
       Příklad 10A.5  
       Příklad 10A.6  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 11: Numerické řešení rovnice f(x) = 0  
       Příklad 11A.1  
       Příklad 11A.2  
       Příklad 11A.3  
       Příklad 11A.4  
       Příklad 11A.5  
       Příklad 11A.6  
       Příklad 11A.7  
       Příklad 11A.8  
       Příklad 11A.9  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic  
       Příklad 12A.1  
       Příklad 12A.2  
       Příklad 12A.3  
       Příklad 12A.4  
       Příklady pro samostatné vypracování  
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)  
       Příklad 13A.1  
       Příklad 13A.2  
       Příklad 13A.3  
       Příklady pro samostatné vypracování  


© 2000 by Darina Bártová, Jaromír Kukal, Martin Pánek

Testováno v prohlížečích MSIE 5.x a NN 4.x při rozlišení 1024x768x256